header afbeelding Knevel-procesmanagement

Interim Teamleider vergunningverlening Omgevingsdienst Rivierenland


Opdracht via Lybrae.

Coördineren en coachen van het Team Vergunningverlening Bouw/RO (40fte)
Eindverantwoordelijk voor de producten: informatieverzoeken, vooroverleggen, omgevingsvergunningen, leges.
Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen.
Regelen van de aanbesteding van constructiediensten.

 


In samenwerking met: