header afbeelding Knevel-procesmanagement

Interim Afdelingsmanager Programmering Openbare Ruimte gemeente Ede


Dagelijkse aansturing van de afdeling Programmering Openbare Ruimte.
Integrale afstemming in de keten Beheer Openbare Ruimte
Zorgen voor duidelijke werkprocessen.
Stimuleren nemen van eigen verantwoordelijkheid en regie.


In samenwerking met: