header afbeelding Knevel-procesmanagement

Interim manager Openbare Ruimte gemeente Hellendoorn


Opdracht via Kenonz
Leidinggeven aan team openbare ruimte (ruim 100 fte), bestaande uit clusters projectleiding, binnendienst en buitendienst. Integraal Beheer van de Openbare Ruimte met beleids- en beheerplannen vormgeven. Zorgen voor heldere processen en duidelijke werkafspraken.
Professionaliseren van de buitendienst en coachen van de opzichters.


In samenwerking met: