header afbeelding Knevel-procesmanagement

Interim Projectregisseur gemeente Staphorst


Opdracht via JS Consultancy bij de gemeente Staphorst.

Opzetten van een Virtueel Projectenbureau met het doel kennis te delen van projectmatig werken.
Maken van een strategisch overzicht van alle projecten binnen de gemeente.
Adviseren van het management om de benodigde capaciteit op orde te krijgen.
Coachen projectleiders in hun rol en te helpen met realistische projectplannen.
Ontwikkelen van formats voor projectmatig werken.


In samenwerking met: