header afbeelding Knevel-procesmanagement

Interim teamleider Beheer en Realisatie + Regisseur BOR gemeente Weststellingwerf


Opdracht via Wyzer.
Regisseur Openbare Ruimte
Coördineren en coachen Team Beheer en Realisatie.
Advisering management en bestuur.
Schrijven collegevoorstellen en raadsmemo’s
Procesbegeleiding van de vakgebieden; Verkeer, Wegen, Groen, Water, Riolering en Afval.
Beheer van onderhoudsbudgetten en projectkredieten.


In samenwerking met: