Standaard

Interim teamleider Beheer en Realisatie + Regisseur BOR gemeente Weststellingwerf


Opdracht via Wyzer

Regisseur Beheer Openbare Ruimte
Coördineren en coachen Team Beheer en Realisatie.
Primaire sturing mensen, middelen, methoden.
Procesbegeleiding van de vakgebieden; Verkeer, Wegen, Groen, Water, Riolering en Afval.
Advisering toekomstbestendig maken team.