recente interim opdrachten

Teammanager Contract- en Datamanagement gemeente Haarlemmermeer

Leiding geven en coachen team contract- en datamanagement bij het cluster Beheer en Onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.


Coördinator vergunningverlening Omgevingsdienst Rivierenland

Primaire sturing mensen, middelen, methoden (35fte)
Organiseren inkoop en vergroten klantfocus.


Teamcoach Infra gemeente De Marne

Leidinggeven en coachen team infra met de vakgebieden wegen, groen, water, gebouwen en afval. 
Budgetbeheer en opdrachtverstrekking aan leveranciers en aannemers.


Projectmanager gebiedsontwikkeling Kadaster

Bouwen netwerk bij gemeentes met leegstandsproblematiek in Noord-Nederland. Kennis verspreiden over stedelijke herverkaveling als één van de mogelijke oplossingen.

in samenwerking met