header afbeelding Knevel-procesmanagement

Projecten en Gebiedsontwikkeling

“Sturing geven aan gebiedsontwikkeling is een kunst apart”

Het gaat daarbij om complexe ruimtelijke processen met uiteenlopende belangen.

Een gestructureerde aanpak van de projecten geeft voor iedereen duidelijkheid.

Om een project goed te beheersen en succesvol te laten zijn, is een projectstructuur volgens het KTGOIR- indeling belangrijk voor alle betrokkenen. (KTGOIR = Kwaliteit, Tijd, Geld, Organisatie, Informatie en Risico’s)

In samenwerking met: