Interim management

Teammanager / Teamcoach

 • Ingenieursbureau / Openbare Werken
 • Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte
 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • Grondzaken, Vastgoed en Economie
 • Geodata en contracten Beheer en Onderhoud
 • Ruimtelijke ordening en ontwikkeling

Lees meer >>

Gebiedsontwikkeling

Projectleider / Projectmanager

 • Railtechniek en stationsomgeving
 • Wegen, Water en natuurprojecten
 • Burgerparticipatie in de leefomgeving
 • Leefbaarheid dorpen
 • Revitalisering bedrijventerreinen
 • Stedelijke herverkaveling winkelcentra

Lees meer >>

Over Rob Knevel

Mijn managementstijl laat zich het beste omschrijven als coachend leiderschap: ik zet anderen in hun kracht om zo samen goed te presteren. Ik ben een vindingrijk denker en kan complexe problemen terugbrengen tot de essentie. Daarbij zoek ik eerst draagvlak om vervolgens de oplossing te organiseren.

recente interim opdrachten

test

Coördinator vergunningverlening Omgevingsdienst Rivierenland

Primaire sturing mensen, middelen, methoden (35fte)
Organiseren inkoop en vergroten klantfocus.

test

Teamcoach Infra
gemeente De Marne

Leidinggeven en coachen team infra met de vakgebieden wegen, groen, water, gebouwen en afval.
Budgetbeheer en opdrachtverstrekking aan leveranciers en aannemers.

test

Projectmanager gebiedsontwikkeling Kadaster

Bouwen netwerk bij gemeentes met leegstandsproblematiek in Noord-Nederland. Kennis verspreiden over stedelijke herverkaveling als één van de mogelijke oplossingen.

in samenwerking met