header afbeelding Knevel-procesmanagement

Senior projectleider Zero Emissiezone gemeente Assen


Opdracht via Yacht bij de gemeente Assen.

Begeleiden van het proces van invoering van de zero emissie zone in het centrum van Assen. Met het doel verminderen van de CO2 uitstoot van de stadslogistiek en verbeteren van de luchtkwaliteit van de binnenstad. De verkeersbesluiten, ontheffingen, handhaving en communicatie zijn gericht op de ingangsdatum van 1-1-2025.

Zorgen voor concrete procesbeschrijvingen, een strakke planning, communicatie, financiële bewaking en stakeholderbetrokkenheid. Organiseren van  het projectteam, regelen aanbesteding van fysieke maatregelen en begeleiden van het proces van het verkeersbesluit.


In samenwerking met: