header afbeelding Knevel-procesmanagement

Interim Teamleider Buitendienst en Beheer & Realisatie gemeente Oldambt


Leidinggeven en coachen Team Buitendienst 68 medewerkers.

Leidinggeven en coachen Team Beheer & Realisatie 16 medewerkers.

Teams Buitendienst en B&R beter met elkaar verbinden.

Sterker opdrachtgeverschap creëren.

Integraal werken met interne en externe partners centraal stellen.

Beleidsadvisering directie en portefeuillehouders.

Zorgen voor een professionele overdracht naar nieuw te werven vaste teamleiders.


In samenwerking met: